Dạy con bạn biết chia sẻ

Không chịu chia sẻ, ích kỷ có phải nguyên nhân phần lớn từ sự nuông chiều của cha mẹ? Trẻ nhỏ dù chưa hiểu được khái niệm chia sẻ cho đến một độ tuổi nhất định, nhưng cha mẹ cũng…