Kinh nghiệm dạy con khôn khéo

Chính những dập khuôn, nguyên tắc quá lại khiến cách dạy con phản tác dụng. Dưới đây là kinh nghiệm dạy con khôn khéo. Chê hành động, đừng chê con người của trẻ Trẻ đánh em của mình, nếu cha…